Kæru félagar.

Ég hef ákveðið að verða við óskum fjölmargra félaga minna sem hafa hvatt mig til að bjóða mig fram til formennsku í Samfylkingunni.

Eins og allir vita hefur Samfylkingin ekki náð sér á strik eftir síðustu Alþingiskosningar. En við höfum fylgi að sækja eins og góð kosning flokksins í Reykjavík og víðar í sveitarstjórnarkosningunum í fyrra sýnir. Árangur flokksins á landsvísu er því ekki í samræmi við raunhæfar væntingar.

Fyrsta skrefið til að ná betri árangri er að viðurkenna vandann. Við erum ekki að ná eyrum kjósenda, þrátt fyrir að við völd sé óvinsæl og ósvífin hægristjórn. Áherslur flokksins og málflutning þarf því að taka til endurskoðunar. Samfylkingin á ekki að vera flokkur verðtryggingar og banka í hugum fólks, eða staðnaður kerfisflokkur sem skilur ekki áhyggjur venjulegs fólks. Ég veit að við erum ekki slíkur flokkur en við verðum að tryggja að almenningur viti það líka.

Verði ég kosinn formaður mun ég því hafa forystu um endurskoðun á áherslum og málflutningi flokksins og kalla til flokksmenn með fjölbreyttan bakgrunn og reynslu. Við þurfum að ganga hreint til verks með opnum huga og með réttu hjartalagi. Samfylkingin verður að kunna að hlusta á fólk, tala við fólk, taka gagnrýni og breyta því sem þarf að breyta. Við vitum ekki allt best og eigum ekki að þykjast vita allt best. Nútímalegur jafnaðarmannaflokkur þarf að vera opinn fyrir nýjum sjónarmiðum og breytingum. Við þurfum ekkert að óttast.

Við þurfum að opna faðminn og bjóða velkomið fólk sem yfirgaf okkur eða getur ekki stutt okkur vegna vonbrigða með afdrif stjórnarskrárinnar, óbreytts kvótakerfi og skuldamála heimilanna. Við þennan fjölbreytta hóp þarf að hefja samtal og byggja upp traust.

Samfylkingin var stofnuð til að sameina fólk um ákveðin grunngildi. Sameinuð náum við árangri, sundruð færum við hægristjórn og öfgafólki völdin í landinu. Stjórnarskráin verður ekki endurskoðuð nema undir forystu Samfylkinginnar. Það sama gildir um kvótakerfið og öflugan leigumarkað. Þessu þarf Samfylkingin að halda á lofti, ekki af hroka og yfirlæti, heldur til að bjóða fólk velkomið til að berjast fyrir sameiginlegum hugsjónum og gildismati. Það var Samfylkingin sem varð við ákalli þjóðarinnar um nýja stjórnarskrá og lagði áherslu á að það ferli væri opið og lýðræðislegt. Samfylkingin verður að halda stjórnarskánni á lofti og tala skýrt fyrir nauðsyn breytinga. Það hefur flokkurinn ekki gert með nægilega skýrum hætti frá síðustu kosningum. Á því mun sannarlega verða breyting verði ég kjörinn formaður flokksins.

Það er mikilvægt að Samfylkingin skerpi áherslurnar og leggi aukna áherslu á mannsæmandi laun og íbúðir fyrir fólkið í landinu, mannréttindi, réttlæti og önnur baráttumál jafnaðarmanna. Ójöfnuður fer vaxandi hér á landi sem annarstaðar. Mjög efnað fólk eignast sífellt meira og notar fjárhagslega yfirburði sína til að grafa undan samfélaginu sem við eigum öll saman. Stærsta áskorun samtímans er að stöðva þessa óheillaþróun og tryggja öllum mannsæmandi kjör.  Það verður aðeins gert með sterkri verkalýðshreyfingu og öflugum stjórnmálaflokki sem berst fyrir jöfnuði. Samfylkingin er og á ætíð að vera slíkur flokkur. Við þurfum öfluga Samfylkingu sem stendur með því sem við eigum öll sameiginlega. Við þurfum að verja börnin okkar, mömmur okkar og pabba, fólk sem er öðruvísi, unga fólkið sem flytur að heiman og fólkið sem nær ekki endum saman af því kaupið er of lágt og vextirnir of háir.

Á dögunum sagði fyrrverandi formaður Alþýðuflokksins að Samfylkingin hefði týnt erindisbréfi sínu. Það er ekki alls kostar rétt. Samkvæmt erindisbréfinu er Samfylkingin  flokkur jöfnuðar, jafnréttis og mannréttinda. Samfylkingin hefur ekki týnt þessu erindisbréfi, en hún hefur gleymt að leggja nógu mikla áherslu á það í daglegum störfum sínum og baráttu. Erindisbréf jafnaðarmanna þarf að hefja til vegs á ný. Án hugsjóna eru stjórnmál einskis virði, þau breytast í valdabrölt, vanmátt og stæla. Við svörum þreytu almennings aldrei með innihaldsleysi eða óljósu hjali. Þreytu almennings þarf að svara með hugsjónum, við þurfum að tala skýrt, ekki bara um peninga, heldur um gildismat, lýðræði, menningu, umhverfi og allt sem máli skiptir í lífinu. Verkafólk og konur fengu ekki kosningarétt með því að lofa að vera skemmtileg og jákvæð. Baráttan fyrir kosningaréttinum var barátta fyrir jafnrétti, barátta fyrir hugsjónum sem sannarlega hafa beytt heiminum.

Við vitum að hugsjónir Samfylkingarinnar eiga sér hljómgrunn hjá þjóðinni. Okkar verkefni er að tryggja að þjóðin trúi því að Samfylkingin fylgi hugsjónum sínum, en hafi ekki orðið að steinrunnum kerfiskalli án hugsjóna og erindis.

Kæru félagar.

Framboð mitt til formanns Samfylkingarinnar kom seint fram, en er svar við áskorun fjölda góðra félaga. Þetta fólk telur þörf á breytingum og ég er þeim sammála.

Ef þið eruð til, þá er ég til.